fulltextové vyhledávání
 

přihlášení zákazníka

přihlašovací jméno

přihlašovací heslo

 

PROFIL FIRMY

Klikni pro detail obrázku Obchodní jméno: TESLA BLATNÁ, a.s.
Sídlo firmy : Blatná, Palackého 644
IČO: 00375306

Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 109 500 000,- Kč
Majetková účast: 100% soukromé vlastnictví

DIČ: CZ00375306
Bankovní spojení: CZ65000000000004309291
Komerční banka, a.s., pobočka Blatná
Vznik firmy TESLA BLATNÁ, se datuje rokem 1958. Na padesátiletou tradici výroby odrušovacích prostředků pro motorová vozidla, součástek a dílů pro elektroniku a elektrotechniku navazuje současná produkce akciové společnosti. Stávající soukromá společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem dílů pro motorová vozidla, elektronických součástek, dílů a zařízení a strojní výrobou. Na uvedených činnostech se podílí přibližně 380 zaměstnanců ve výrobě a v souvisejících podpůrných útvarech. Rozvoj technické úrovně výrobků je podporován vlastním technickým oddělením. Uplatnění výrobků na trzích zajišťuje obchodní oddělení se zkušenostmi s obchodními operacemi v zahraničí. Export činí přibližně 50% z celkové produkce.


Klikni pro detail obrázkuVýznamná data v historii firmy
1958 - založení podniku TESLA BLATNÁ
1958 - odrušovací prostředky pro motorová vozidla
1961 - pasivní elektronické součástky
1970 - elektronické moduly
1993 - ploché pojistky
1998 - elektronická siréna

1970 - zahájení dodávek pro ŠKODA a.a.s.
1990 - akciová společnost
1996 - privatizace akciové společnosti
1998 - certifikace ISO 9001
2001 - zahájení dodávek pro OEM - VAZ
2002 - certifikace ISO 9001:2000
2006 - účast v projektech EU
2007 - UL certifikace výkonových rezistorů
2008 - padesát let tradice firmy
2011 - senzorové systémyVÝROBNÍ PROGRAM

  Klikni pro detail obrázku Elektronické součástky a zařízení
 • výkonové rezistory, odrušovací tlumivky, fotorezistory, optrony
 • zákaznická elektronika: řídící moduly pro elektrické motory
 • elektronická siréna s hlasovým výstupem, zákaznická elektronika
  Senzory a senzorové platformy
 • senzory teploty
 • senzory vlhkosti
 • kombinované senzorové platformy
  Díly pro motorová vozidla
 • zapalovací kabely pro osobní automobily
 • odrušovací moduly
 • ploché a páskové pojistky
 • pojistkové skříňky a držáky pro ploché pojistky
  Strojní výroba
 • strojní obrábění, broušení, řezání, vrtání

KVALITA

Klikni pro detail obrázku Systém zabezpečování jakosti je vybudován ve smyslu ČSN ISO 9001. Rámcový popis zásad systému zabezpečování jakosti je rozpracován do příručky jakosti TESLA BLATNÁ, a.s. .
 
  Ve výrobním procesu je kvalita zabezpečena:
 • výběrem dodavatele
 • vstupní technickou kontrolou
 • výstupní technickou kontrolou
 • statistickou regulací procesu
 • interním auditem výrobku.

V roce 1998 byl získán certifikát systému zabezpečení jakosti ISO 9001.

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 37.
Klikni pro detail obrázku Klikni pro detail obrázku