fulltextové vyhledávání
 

přihlášení zákazníka

přihlašovací jméno

přihlašovací heslo

 

zprávy

8.2.2019 - Nové projekty

TESLA BLATNÁ, a.s. se podílí na řešení nových výzkumných projektů:

 

CARAT
Cíl: Hlavním cílem projektu je navázání a realizace intenzivní dlouhodobé spolupráce mezi partnery z akademické a komerční sféry za účelem špičkového výzkumu s významným dopadem na oblasti, které určují kvalitu lidského života: ukládání energie, životní prostředí a lidské zdraví.
Navržená výzkumná strategie cílí na racionalizaci komunikačních kanálů (rozhraní a nanospojů) v hybridních a senzorických strukturách na bázi optimalizovaných uhlíkových alotropů pro enviro a bioaplikace.

 

Další účastníci projektu:
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
OZM Research s.r.o.
Západočeská univerzita v Plzni
Matematicko – fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Zahájení: 10/2018 Ukončení: 12/2022

 

SEPIOT

Cíl : Realizace a následná výroba senzorů pro detekci oxidu uhelnatého a plynných uhlovodíků (zejména methanu a propan-butanu) umožňující zároveň jejich integraci do IoT (Internet of Things - Internet věcí) systémů.

 

Další účastníci projektu:
Centrum organické chemie, s.r.o.
Ústav fyzikální chemie AV ČR, v.v.i.
Západočeská univerzita v Plzni

Zahájení : 04 / 2018 Ukončení : 12 /2021

 

Ukázka řešení environmentálního modulu je zde.